• شما وامتحان پیش کارورزی/ دستیاری

  شما وامتحان پیش کارورزی/ دستیاری

  درسالهای اخیرموج گسترده ای برای دستیابی به شرایط کاری وتحصیلی بهتربین پزشکان ، بویژه آندسته که سالها ازدوران تحصیلی آنها گذشته ، به جریان بیشتر
 • کارودرس؟

  کارودرس؟

  آماده شدن برای امتحان دستیاری همراه باکارکردن، نشان ازیک چیزاست، شما امیدی به قبولی نداریدویا اینکه بطورقطع نمی خواهید قبول شوید، یا بیشتر
 • ضمیرناخودآگاه وتمرکز

  ضمیرناخودآگاه وتمرکز

  درراه رسیدن به هدف،اشتباهات وشکستها ازاجزاء لاینفک پیروزی هستند.شمابرای رسیدن به محل کارخود ،چاره ای بجزطی مسیرندارید.آیا با مواجه شدن به یک بیشتر
 • درگیرشدن با مشکلات

  درگیرشدن با مشکلات

  بسیاری ازداوطلبان هنگامی که به موضوع مشکلی برخوردمی کنند،بطورنمونه مبحث بیماریهای متابولیک اطفال ویا اختلالات اسیدوباز،عملا ازگوش فرادادن متوقف می شوند. بیشتر
 • ازکجاشروع کنم

  ازکجاشروع کنم

  برخی دروس ، فی نفسه نوعی پیش نیازبرای سایردروس هستند.مثلا نگاهی بیفکنیدبه پاتولوژی، فارماکولوژی ویا نرولوژی بیشتر
 • هدف ازمطالعه چیست؟

  هدف ازمطالعه چیست؟

  این بخش اختصاص داردبه عوامل تقویت مطالعه وموانع آن.کاملا بدیهی است که برای رسیدن به هرهدفی ،بایستی ازابتداعوامل موفقیت دررسیدن به هدف بیشتر
 • بهبودیادآوری اطلاعات

  بهبودیادآوری اطلاعات

  حفظ مطلب ،اساس توانائی شما درکسب نتیجه مطلوب درامتحان دستیاری است.هرگاه نتوانید مطالب خوانده شده رابیادبیاورید،آنگاه نخواهیدتوانست به هنگام تست زدن گزینه بیشتر
 • حافظه وهوش

  حافظه وهوش

  نیازی به تعریف وتفسیرحافظه وهوش نیست.برای این منظورمی توانید به کتابهای تخصصی مراجعه کنید.هدف ما بیان روشهای تقویت حافظه وهوش است. بیشتر
 • هیپنوتیزم

  هیپنوتیزم

  هیپنوتیزم وبعبارتی به خلسه رفتن، حالتی ازذهن است که فرد رامستعد بکارگیری ناخودآگاه درونی خود می سازد.هیپنوزبه ترتیب شامل این مراحل است: بیشتر
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
جمعه, 05 آبان 1396 ساعت 11:14

کلیات آموختن:

باچه کسی؟

درمطالعه ای مقایسه ای جهت ارزیابی یادگیری ویادآوری مطالب پس از3 ساعت و3روزدرچهارروش آموزش ازطریق گوش فرادادن به سخنرانی(همان روش متعارف کلاسهای دانشگاه ودوره های آمادگی دستیاری)

کجامطالعه کنم

پیرامون کلاس

جمعه, 05 آبان 1396 ساعت 13:44

امروزنه ، فردا:

طفره رفتن

طفره رفتن ،به تعویق انداختن وامروزفرداکردن،به عمل اجتناب یا کنارگذاشتن کاری که باید انجام دهیم،گفته میشود.طفره رفتن مثل بسیاری ازاعمال ما تاحدودی طبیعی است.

حواس پرتی،یا فراموشکاری

قواعدوموانع مطالعه

برای تمرکزبهتر،باید مکان مطالعه شما ثابت ودارای خصوصیات ویژه باشد.تثبیت محل خاصی جهت مطالعه(مثلا فقط کتابخانه،آنهم یک میزخاص)،سبب می شود که بانشستن روی صندلی ذهن شمابطورشرطی بپذیریدکه حالازمان یادگیری است
حفظ مطلب ،اساس توانائی شما درکسب نتیجه مطلوب درامتحان دستیاری است.هرگاه نتوانید مطالب خوانده شده رابیادبیاورید،آنگاه نخواهیدتوانست به هنگام تست زدن گزینه درست رانیزانتخاب کنید.

نمونه هائی ازیادداشت نوشتن متون پزشکی

چگونه بخوانیم وچگونه مرورکنیم؟

 • خدمات ایران مدلاین
 • درباره موسسه
 • ویدئوی هفته

irmed

موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن نیازفارسی زبان های دنیابه اطلاعات پزشکی، دوپایگاه علمی [ ایران مدلاین [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی و [مادروکودک ] به منظورارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.

 • پیش فرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
بارگزاری بیشتر کلید شیفت نگه دارید. تمامی خبرها

درباره موسسه ایران مدلاین

irmed Logoباسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به ارائه سایت "ایران مدلاین" نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی موسسه ایران مدلاین، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.وب سایت حاضر[آموزش عالی] درهمین راستاوبه منظورارائه شیوه های درست مطالعه وآماده شدن برای امتحانات دانشگاهی انتشاریافته است.